Darwinizm

W 2. połowie XIX wieku poczyniono duże postępy w branży paleontologii. W błyskawicznym pośpiechu posuwały się naprzód obserwacje nad filogenezą konkretnych grupek roślin , a oprócz tego zwierząt też nad prawidłowościami i zawiłościami ewolucji organizmów żywych.

Na podstawach dzieła „Pochodzenie człowieka i wybór płciowy” autorstwa Darwina rozwijano różnolite studiowania, między innymi paleoantropologię jak też sformułowano ustawodawstwo biogenetyczne (F. Mü amp;uller, E. Haeckel) opisujące związek pomiędzy ontogenezą (rozwój osobniczy) jak też filogenezą (rozwój rodowy organizmów). Pod koniec wieku XIX powstał w ramach embriologii nowy sektor - mechanika rowoju - stworzony przez W. Roux, wzbogacając dzięki temu całą biologię nowymi spostrzeżeniami.

Prawami dziedziczności w XIX wieku zainteresował się G. Mendel, którego teorie przeszły prędko w zapomnienie. Prawa Mendela przypomniano jednak w 1900 roku dzięki takim biologom jak C. Correns, E. Tschermak oraz H. De Vries. Na kanwie badań Mendela tworzono następne liczne teorie. Wśród nich warto wymienić np. teorię mutacji.

W Xx wieku postęp badań badawczych posuwa się niezwykle prędko na przód dzięki dalszym wynalazkom technicznym i dalszym metodom badawczym. Bądź biologia jako edukacja doprowadzi wkrótce badaczy aż w całości sprawności poznania - okres pokaże. Na razie za to pochłania człowieka na tyle, że nasza fascynacja nie zna granic.